०५६-५७१९१५     info@digobikash.org.np

स्थापना

सहकारी बाट नै सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ मिति २०७४ असार २३ गते सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन सहकारी कार्यालय, भरतपूर चितवनमा दर्ता नं. १२०५÷०७३÷०७४ सहित दर्ता भई संचालनमा रहेको छ । यस सहकारी संस्थाको उद्देश्य समान मन तथा भावना एवं उद्देश्य भएका व्यक्तिहरुको छरिएर रहेको स–सानो पूँजीलाई एकिकृत गरी समाजलाई आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरण गर्दै दिगो विकास गर्ने रहेको छ ।
दर्ता भई संचालनमा रहेका सहकारी संघ संस्थाहरुसंग सहकारीको छैटौ सिद्धान्त सहकारी सहकारी बिच अन्तर सम्बन्ध अनुरुपको कार्य गर्दै समग्र सहकारी क्षेत्रमा नै टेवा पु–याउने सामुहिक उद्देश्यका साथ सहकारी ऐन २०४८ अनुसार यो सहकारीको स्थापना भएको हो ।

News & Events

2018 Digo Bikash All rights reserved Design and Developed byweb design nepal, software development nepal, office accounting software nepal, cheap website hosting nepalHosted byweb design nepal, software development nepal, office accounting software nepal, cheap website hosting nepal