०५६-५७१९१५     info@digobikash.org.np

DEPOSIT

विद्यमान प्रतिष्पर्धात्मक वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपकर्तालाई आकर्षक ब्याज दर प्रदान गर्ने गरी निम्न बमोजिम निक्षेप योजनाहरु लागु गरिएको छ । नारी उत्थान बचत योजना १०.५०% (दैनिक मौज्दातमा) न्युनतम मौज्दात रु.२,५००।– साधारण बचत ६.५०% (दैनिक मौज्दातमा) न्युनतम मौज्दात रु.५००।– दिगो विकास विशेष बचत ७.५०% (दैनिक मौज्दातमा) न्युनतम मौज्दात रु.२,०००।– दिगो विकास कल बचत ८.००% (दैनिक मौज्दातमा) न्युनतम मौज्दात रु.१०,०००।– दिगो विकास प्राइम बचत १०.५०% (दैनिक मौज्दातमा) न्युनतम मौज्दात रु.५,०००।– व्यवसायिक बचत ७% (दैनिक मौज्दातमा) न्युनतम मौज्दात रु.१,०००।– दिगो विकास स्मार्ट बचत ५% (दैनिक...

REMITTANCE

सदस्यहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी विप्रेषण सेवाको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । संसारको जुनसुकै ठाउँबाट वेष्टर्न युनियन मनि ट्रान्सफर, मनिग्राम, प्रभु मनि ट्रान्सफरको सेवा संस्था मार्फत उपलब्ध गराएको छ ।

LOAN

कर्जा लगानी तथा सापट योजना लघु कर्जा (Micro Loan) १८÷१४% व्यापाारिक कर्जा (Business Loan) १८÷१४% हायर पर्चेज कर्जा (Hire Purchase Loan) १८÷१४% सामूहिक जमानी कर्जा (Group Guarantee Loan) १८÷१४% कृषि कर्जा (Agriculture Loan) १७÷१३% मुद्धती रसिद (FDR) थप ३.००%

News & Events

2018 Digo Bikash All rights reserved Design and Developed byweb design nepal, software development nepal, office accounting software nepal, cheap website hosting nepalHosted byweb design nepal, software development nepal, office accounting software nepal, cheap website hosting nepal