०५६-५७१९१५     info@digobikash.org.np

REMITTANCE

सदस्यहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी विप्रेषण सेवाको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । संसारको जुनसुकै ठाउँबाट वेष्टर्न युनियन मनि ट्रान्सफर, मनिग्राम, प्रभु मनि ट्रान्सफरको सेवा संस्था मार्फत उपलब्ध गराएको छ ।

News & Events

2018 Digo Bikash All rights reserved Design and Developed byweb design nepal, software development nepal, office accounting software nepal, cheap website hosting nepalHosted byweb design nepal, software development nepal, office accounting software nepal, cheap website hosting nepal