०५६-५७१९१५     info@digobikash.org.np

साराँश

यसरी दर्ता भएको दिगो बिकास कृषि सहकारी संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय चितवन जिल्लाको भरतपूर महानगरपालिकाको वडा ०३मा रहेको छ । यसका संस्थापक अध्यक्ष श्री टेक बहादुर शाही सहित ७ जना को संचालक समिति र जनाको ३ सदस्यीय लेखा समिति रहेको छ ।
सहकारी संस्थाको आर्थिक कारोबार चुस्त दुरुस्त एवं स्वस्थ तथा पारदर्सी राख्न तथा सदस्यहरुलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाहका लागि ँष्लब्अअत सहकारी सफ्टवेयर प्रणालीद्धारा १५ जना दक्ष कर्मचारीबाट कार्य संचालन भईरहेको छ ।

News & Events

2018 Digo Bikash All rights reserved Design and Developed byweb design nepal, software development nepal, office accounting software nepal, cheap website hosting nepalHosted byweb design nepal, software development nepal, office accounting software nepal, cheap website hosting nepal